Im Mitjana consolidada del jugador en el moment de començar la sèrie (últims 12 mesos)  
#P Nombre de partides jugades  
TOTAL Nombre total de pals fets a la sèrie  
iM Mitjana de la sèrie  
iT Diferència entre la mitjana de la sèrie i la mitjana consolidada  
iD Diferència de pals en promig entre una partida i una altra de la sèrie  
iP Percentatge de partides >=200 fetes a la sèrie  
iV Valoració (entre 1 i 9) del jugador en relació a tots els jugadors que han participat a la sèrie   
iMG Promig de tots els iM dels jugadors analitzats  
iTG Promig de tots els iT dels jugadors analitzats  
iT1 Promig de tots els iT dels jugadors analitzats masculins de 1a categoria  
iT2 Promig de tots els iT dels jugadors analitzats masculins de 2a categoria  
iT3 Promig de tots els iT dels jugadors analitzats masculins de 3a categoria  
iTF Promig de tots els iT de les jugadores analitzades de la sèrie  
iTC Promig de tots els iT dels jugadors analitzats del Joventut Al-Vici C.B.  
iDG Promig de tots els iD dels jugadors analitzats  
iPG Promig de tots els iP dels jugadors analitzats  
Gràfica iT Mostra els iT dels jugadors analitzats ordenats per Im