Temp. Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim
1 Francisco Abadal Perez 0,00                                 Francisco Abadal Perez
2 David Ansaldo Molina 0,00                                 David Ansaldo Molina
3 Alvaro José Cardona Rosell 182,83                   182,83           182,83 Alvaro José Cardona Rosell
4 Rafael Cervantes Solsona 0,00                                 Rafael Cervantes Solsona
5 Joan Creus Martori 0,00                                 Joan Creus Martori
6 Daniel Estévez Romaniega 0,00                                 Daniel Estévez Romaniega
7 José I. Estévez Ruiz de C. 0,00                                 José I. Estévez Ruiz de C.
8 Fernando Gomez Quirante 0,00                                 Fernando Gomez Quirante
9 Ramón Guasch Espi 0,00                                 Ramón Guasch Espi
10 Borja Hernanz Sanchez 195,33                   195,33           195,33 Borja Hernanz Sanchez
11 Steven Jeeves 0,00                                 Steven Jeeves
12 Xavier Julia Batlle 0,00                                 Xavier Julia Batlle
13 David Lopez Brosed 0,00                                 David Lopez Brosed
14 Jordi Maurel Gimenez 0,00                                 Jordi Maurel Gimenez
15 Ignasi Moles Armengou 0,00                                 Ignasi Moles Armengou
16 Joan B. Montańa Froilan 0,00                                 Joan B. Montańa Froilan
17 Lluis Montfort Gomez 0,00                                 Lluis Montfort Gomez
18 Pau Ortega Sanz 0,00                                 Pau Ortega Sanz
19 Josep Pi i Fabrega 0,00                                 Josep Pi i Fabrega
20 Jordi Ponsico Sabarich 0,00                                 Jordi Ponsico Sabarich
21 Jaume Ramisa Cano 0,00                                 Jaume Ramisa Cano
22 Albert Roca Fandos 0,00                                 Albert Roca Fandos
23 Miquel Angel Roig Farrera 183,00                   183,00           183,00 Miquel Angel Roig Farrera
24 Xavier Taribó Camarasa 173,50                   173,50           173,50 Xavier Taribó Camarasa
25 Jordi Tubella Murgadas 0,00                                 Jordi Tubella Murgadas
26 Quique Ureta Machuca 167,50                   167,50           167,50 Quique Ureta Machuca
MITJANA CLUB 180,43
% DE >200 23,33%
PARTIDES 30