Temp. Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim
1 Francisco Abadal Perez 154,78                     160,42 143,50       154,78 Francisco Abadal Perez
2 David Ansaldo Molina 198,20                     198,20         198,20 David Ansaldo Molina
3 Alvaro José Cardona Rosell 197,14                   182,83 201,38 195,08       197,14 Alvaro José Cardona Rosell
4 Rafael Cervantes Solsona 176,83                       176,83       176,83 Rafael Cervantes Solsona
5 Sasha Maldonado Bori 186,67                     186,67         186,67 Sasha Maldonado Bori
6 Daniel Estévez Romaniega 0,00                                 Daniel Estévez Romaniega
7 José I. Estévez Ruiz de C. 0,00                                 José I. Estévez Ruiz de C.
8 Fernando Gomez Quirante 207,03                     210,90 205,48       207,03 Fernando Gomez Quirante
9 Ramón Guasch Espi 163,33                       163,33       163,33 Ramón Guasch Espi
10 Borja Hernanz Sanchez 192,18                   195,33 191,62 191,50       192,18 Borja Hernanz Sanchez
11 Steven Jeeves 0,00                                 Steven Jeeves
12 Xavier Julia Batlle 175,38                     169,50 177,73       175,38 Xavier Julia Batlle
13 Eduard Cujó Barnils 190,17                     190,17         190,17 Eduard Cujó Barnils
14 Jordi Maurel Gimenez 173,20                     171,67 175,50       173,20 Jordi Maurel Gimenez
15 Ignasi Moles Armengou 0,00                                 Ignasi Moles Armengou
16 Rodolfo Hernández Hernández 0,00                                 Rodolfo Hernández Hernández
17 Lluis Montfort Gomez 0,00                                 Lluis Montfort Gomez
18 Pau Ortega Sanz 202,08                     202,08         202,08 Pau Ortega Sanz
19 Josep Pi i Fabrega 167,33                     161,25 169,47       167,33 Josep Pi i Fabrega
20 Jordi Ponsico Sabarich 179,13                       179,13       179,13 Jordi Ponsico Sabarich
21 Jaume Ramisa Cano 0,00                                 Jaume Ramisa Cano
22 Albert Roca Fandos 188,50                     185,00 192,00       188,50 Albert Roca Fandos
23 Miquel Angel Roig Farrera 176,70                   183,00 172,56 177,84       176,70 Miquel Angel Roig Farrera
24 Xavier Taribó Camarasa 178,86                   173,50 177,08 180,64       178,86 Xavier Taribó Camarasa
25 Jordi Tubella Murgadas 193,21                     192,71 193,36       193,21 Jordi Tubella Murgadas
26 Quique Ureta Machuca 181,55                   167,50 185,94 181,93       181,55 Quique Ureta Machuca
MITJANA CLUB 184,80
% DE >200 31,21%
PARTIDES 580