Temp. Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim
1 Francisco Abadal Perez 160,88       149,11 166,75 165,13 163,33 161,00           159,57 162,40   Francisco Abadal Perez
2 Rafael Cervantes Solsona 171,20         173,30     169,10           173,30 169,10   Rafael Cervantes Solsona
3 David Ansaldo Molina 190,95       167,25 198,29 189,70 204,79 187,94           189,12 192,85   David Ansaldo Molina
4 Alvaro José Cardona Rosell 183,54 189,83 169,30 174,67 187,34 189,00 194,93 184,13 178,83         173,00 189,29 180,95   Alvaro José Cardona Rosell
5 Joan Creus Martori 174,13         171,20 163,25 185,25 176,33           169,88 181,43   Joan Creus Martori
6 Daniel Estévez Romaniega 0,00                                 Daniel Estévez Romaniega
7 José I. Estévez Ruiz de C. 203,32       186,14 201,94 224,07   182,21           208,32 182,21   José I. Estévez Ruiz de C.
8 Fernando Gomez Quirante 196,96 182,00   190,92 182,72 201,59 204,92 196,00 197,29         189,13 199,46 196,53   Fernando Gomez Quirante
9 Ramón Guasch Espi 162,55 169,83     154,92 158,64 156,50 176,83 165,50         169,83 156,87 168,90   Ramón Guasch Espi
10 Borja Hernanz Sanchez 185,53       195,00 186,00   188,17 175,90           190,00 180,50   Borja Hernanz Sanchez
11 David Lopez Brosed 155,18       148,63 167,75     147,17           158,19 147,17   David Lopez Brosed
12 Xavier Julia Batlle 163,38       140,78 171,05 175,75 171,94 162,56           160,48 167,25   Xavier Julia Batlle
13 Jordi Maurel Gimenez 174,86     180,50 172,45 178,88 180,63 171,83 173,82         180,50 175,53 173,12   Jordi Maurel Gimenez
14 Ignasi Moles Armengou 0,00                                 Ignasi Moles Armengou
15 Steven Jeeves 206,93               206,93             206,93   Steven Jeeves
16 Lluis Montfort Gomez 0,00                                 Lluis Montfort Gomez
17 Pau Ortega Sanz 185,66       167,00 185,88 181,64 198,39 184,86           181,30 189,37   Pau Ortega Sanz
18 Josep Pi i Fabrega 174,73 165,17   176,83 172,96 179,36 175,50 170,04 177,68         171,00 175,76 174,15   Josep Pi i Fabrega
19 Jordi Ponsico Sabarich 184,23       174,31 187,47 186,70 184,17 185,95           183,57 185,15   Jordi Ponsico Sabarich
20 Jaume Ramisa Cano 170,27 173,67     158,71 168,32 175,38 155,70 190,50         173,67 165,09 178,90   Jaume Ramisa Cano
21 Albert Roca Fandos 186,83 177,17   185,00 174,38 194,65   187,13 192,27         181,08 185,87 189,59   Albert Roca Fandos
22 Miquel Angel Roig Farrera 169,57     148,33 163,92 176,11 172,50 178,50 165,71         148,33 170,63 171,19   Miquel Angel Roig Farrera
23 Jordi Tubella Murgadas 187,09 181,33   194,52 187,89 190,80 180,90 195,13 175,63         192,26 187,82 183,18   Jordi Tubella Murgadas
MITJANA CLUB 181,04
% DE >200 24,19%
PARTIDES 1798
PALS 325511