Índexos iT i iV

L'iT mesura la diferència de rendiment d'un jugador o un col.lectiu de jugadors en una competició respecte el rendiment que tenia o tenien fins abans de la realització de la competició.

El rendiment d'un jugador es determina a partir de la mitjana de les partides jugades dins el període que s'esmenti.

El rendiment fins abans de la competició ve donat per la mitjana de les partides oficials realitzades durant l'any anterior a la competició.

El rendiment a una competició ve donat per la mitjana de totes les partides que s'hagin jugat a la competició.

L'index T d'un col.lectiu de jugadors ve donat per la mitjana de l'índex T associat a cada jugador del col.lectiu.

Als resultats de les competicions que apareixen en aquest web es mostren els valors de l'índex T per diferents col.lectius de jugadors:

 • iT: Tots els jugadors que han disputat una competició.
 • iT1: Els jugadors masculins de 1a categoria que han disputat la competició.
 • iT2: Els jugadors masculins de 2a categoria que han disputat la competició.
 • iT3: Els jugadors masculins de 3a categoria que han disputat la competició.
 • iTF: Totes les jugadores que han disputat la competició.
 • iTC: Tots els jugadors dels club que han disputat la competició.


 • A la temporada 18/19 s'han mostrat al web alguns iT, però es donaven en percentatge. A partir de la temporada 19/20 es mostra l'iT a totes les competicions i sempre és en valor absolut, és a dir, correspon al nombre de pals i no a un percetatge.  L'iV és un índex que valora la participació d'un jugador a una sèrie o a una jornada de lliga respecte tota la resta de jugadors que també hi han participat.
  El rang de valoració és entre 1 i 9, cosa que quasi l'equipara a una valoració entre 0 i 10, el que passa és que el 10 només el pot tenir Messi i, d'altra banda, participant a una competició no pots obtenir mai un 0.